Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka - Kvetoslava (2018), Technique: kolorovaný lept, Size: 59x49

Kvetoslava

Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka (2018)

Technique: kolorovaný lept, Size: 59x49

Add comment to this work Send picture of this work as e-postcard

(0 / 10)

 The artwork is sold.