Zdeno HORECKÝ, Akademický maliar - Ráno pod Rozsutcom (2008), Technique: olej+tempera, Size: 20x20

Ráno pod Rozsutcom

Zdeno HORECKÝ, Akademický maliar (2008)

Technique: olej+tempera, Size: 20x20

Add comment to this work Send picture of this work as e-postcard

(5 / 10)

 The artwork is sold.