Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka - Nanebevstúpenie stromov (2018), Technique: kolorovaný lept, Size: 70x49

Nanebevstúpenie stromov

Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka (2018)

Technique: kolorovaný lept, Size: 70x49

Add comment to this work Send picture of this work as e-postcard

(10 / 10)

 The artwork is sold.