Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka - Sto rokov samoty (2018), Technique: kolorovaný lept, Size: 29,5x25

Sto rokov samoty

Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka (2018)

Technique: kolorovaný lept, Size: 29,5x25

Add comment to this work Send picture of this work as e-postcard

(0 / 10)

 The artwork is sold.