Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka - Baška I (2018), Technique: kolorovaný lept, Size: 25x19,5

Baška I

Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka (2018)

Technique: kolorovaný lept, Size: 25x19,5

Add comment to this work Send picture of this work as e-postcard

(9 / 10)

 The artwork is sold.