Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka - Hudba v diaľke (2017), Technique: kolorovaný lept, Size: 30x30

Hudba v diaľke

Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka (2017)

Technique: kolorovaný lept, Size: 30x30

Add comment to this work Send picture of this work as e-postcard

(0 / 10)

 The artwork is sold.