Braňo JÁNOŠ - Banská Štiavnica - V Kostole sv. Kataríny (2016), Technique: kombinácia techník, serigrafia + krieda, Size: 49x33 cm

Banská Štiavnica - V Kostole sv. Kataríny

Braňo JÁNOŠ (2016)

Technique: kombinácia techník, serigrafia + krieda, Size: 49x33 cm

Add comment to this work Send picture of this work as e-postcard

(4 / 10)

 The artwork is sold.