Braňo JÁNOŠ - Piarska brána a Nový zámok (2016), Technique: kombinácia techník, serigrafia + krieda, Size: 33x49 cm

Piarska brána a Nový zámok

Braňo JÁNOŠ (2016)

Technique: kombinácia techník, serigrafia + krieda, Size: 33x49 cm

Add comment to this work Send picture of this work as e-postcard

(10 / 10)

 The artwork is sold.