Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka - Hudba v diaľke (2016), Technique: kolorovaný lept, Size: 30x30 cm

Hudba v diaľke

Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka (2016)

Technique: kolorovaný lept, Size: 30x30 cm

Add comment to this work Send picture of this work as e-postcard

(10 / 10)

 The artwork is sold.