Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka - Nanebovstúpenie stromov (2016), Technique: ručne kolorovaný lept, Size: 70x49 cm

Nanebovstúpenie stromov

Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka (2016)

Technique: ručne kolorovaný lept, Size: 70x49 cm

Add comment to this work Send picture of this work as e-postcard

(1 / 10)

 The artwork is sold.