Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka - Andersen - Ktorá bola šťastnejšia (2016), Technique: ručne kolorovaný lept, Size: 20x15 cm

Andersen - Ktorá bola šťastnejšia

Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka (2016)

Technique: ručne kolorovaný lept, Size: 20x15 cm

Add comment to this work Send picture of this work as e-postcard

(10 / 10)

 The artwork is sold.