Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka - Štyri cnosti - Cudnosť (2023), Technique: ručne kolorovaný lept, Size: 25x20 cm

Štyri cnosti - Cudnosť

Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka (2023)

Technique: ručne kolorovaný lept, Size: 25x20 cm

Add comment to this work Send picture of this work as e-postcard

(7.7 / 10)

 Work is in actual offer. Price: 160,- EUR