Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka - Sólo pre drozda (2015), Technique: ručne kolorovaný lept, Size: 30x30 cm

Sólo pre drozda

Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka (2015)

Technique: ručne kolorovaný lept, Size: 30x30 cm

Add comment to this work Send picture of this work as e-postcard

(6.5 / 10)

 The artwork is sold.