Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka - Sólo pre husle (2015), Technique: ručne kolorovaný lept, Size: 29,5x29,5 cm

Sólo pre husle

Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka (2015)

Technique: ručne kolorovaný lept, Size: 29,5x29,5 cm

Add comment to this work Send picture of this work as e-postcard

(8 / 10)

 The artwork is sold.