Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka - Lov (2015), Technique: ručne kolorovaný lept, Size: 13,5 cm

Lov

Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka (2015)

Technique: ručne kolorovaný lept, Size: 13,5 cm

Add comment to this work Send picture of this work as e-postcard

(7 / 10)

 The artwork is sold.