Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka - Klebetnica (2015), Technique: ručne kolorovaný lept, Size: 15x10 cm

Klebetnica

Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka (2015)

Technique: ručne kolorovaný lept, Size: 15x10 cm

Add comment to this work Send picture of this work as e-postcard

(8 / 10)

 The artwork is sold.