Igor PIAČKA, Akademický maliar - Vlnenie (2005), Technique: kombinácia grafických techník, Size: 65x99 cm

Vlnenie

Igor PIAČKA, Akademický maliar (2005)

Technique: kombinácia grafických techník, Size: 65x99 cm

Add comment to this work Send picture of this work as e-postcard

(8.2 / 10)

 The artwork is sold.