Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka - Svet je plný škriatkov (2014), Technique: ručne kolorovaný lept, Size: 58x44

Svet je plný škriatkov

Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka (2014)

Technique: ručne kolorovaný lept, Size: 58x44

Add comment to this work Send picture of this work as e-postcard

(7 / 10)

 The artwork is sold.