Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka - Melancholická (2014), Technique: kolorovaný lept, Size: 16x10 cm

Melancholická

Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka (2014)

Technique: kolorovaný lept, Size: 16x10 cm

Add comment to this work Send picture of this work as e-postcard

(8 / 10)

 The artwork is sold.