Tomas MORILON - Keď Luna lapá lúče slnečné (2013), Technique: kombinácia techník, Size: 90x60 cm

Keď Luna lapá lúče slnečné

Tomas MORILON (2013)

Technique: kombinácia techník, Size: 90x60 cm

Add comment to this work Send picture of this work as e-postcard

(5.3 / 10)

 The artwork is sold.