Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka - Pocta Pavlovi Dostálovi (2014), Technique: ručne kolorovaný lept, Size: 50x60 cm

Pocta Pavlovi Dostálovi

Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka (2014)

Technique: ručne kolorovaný lept, Size: 50x60 cm

Add comment to this work Send picture of this work as e-postcard

(6.5 / 10)

 The artwork is sold.