Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka - Posledná večera (2014), Technique: ručne kolorovaný lept, Size: 40x50 cm

Posledná večera

Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka (2014)

Technique: ručne kolorovaný lept, Size: 40x50 cm

Add comment to this work Send picture of this work as e-postcard

(10 / 10)

 The artwork is sold.