Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka - Gotika (2014), Technique: ručne kolorovaný lept, Size: 30x30 cm

Gotika

Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka (2014)

Technique: ručne kolorovaný lept, Size: 30x30 cm

Add comment to this work Send picture of this work as e-postcard

(10 / 10)

 The artwork is sold.