Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka - Sedemdesiat sukien mala (2016), Technique: ručne kolorovaný lept, Size: 29,5x29,5 cm

Sedemdesiat sukien mala

Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka (2016)

Technique: ručne kolorovaný lept, Size: 29,5x29,5 cm

Add comment to this work Send picture of this work as e-postcard

(8.4 / 10)

 The artwork is sold.