Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka - Letíme? (2013), Technique: ručne kolorovaný lept, Size: 30x30 cm

Letíme?

Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka (2013)

Technique: ručne kolorovaný lept, Size: 30x30 cm

Add comment to this work Send picture of this work as e-postcard

(8.1 / 10)

 The artwork is sold.