Milan VAVRO, Akademický maliar - Zvedavý mesiac (2009), Technique: premažba, Size: 29x21 cm

Zvedavý mesiac

Milan VAVRO, Akademický maliar (2009)

Technique: premažba, Size: 29x21 cm

Add comment to this work Send picture of this work as e-postcard

(7 / 10)

 The artwork is sold.