Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka - Andersen II Palculienka (2013), Technique: ručne kolorovaný lept, Size: 14,5x14,5 cm

Andersen II Palculienka

Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka (2013)

Technique: ručne kolorovaný lept, Size: 14,5x14,5 cm

Add comment to this work Send picture of this work as e-postcard

(10 / 10)

 The artwork is sold.