Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka - Balada (2013), Technique: ručne kolorovaný lept, Size: 30x30 cm

Balada

Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka (2013)

Technique: ručne kolorovaný lept, Size: 30x30 cm

Add comment to this work Send picture of this work as e-postcard

(8.3 / 10)

 The artwork is sold.