Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka - Panna a jednorožec II (2021), Technique: ručne kolorovaný lept, Size: 20x15 cm

Panna a jednorožec II

Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka (2021)

Technique: ručne kolorovaný lept, Size: 20x15 cm

Add comment to this work Send picture of this work as e-postcard

(10 / 10)

 The artwork is sold.