Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka - Andersen III Palculienka (2012), Technique: ručne kolorovaný lept, Size: 20x15 cm

Andersen III Palculienka

Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka (2012)

Technique: ručne kolorovaný lept, Size: 20x15 cm

Add comment to this work Send picture of this work as e-postcard

(2.5 / 10)

 The artwork is sold.