Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka - Koncert pre Habiku (2012), Technique: ručne kolorovaný lept, Size: 14,5x10 cm

Koncert pre Habiku

Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka (2012)

Technique: ručne kolorovaný lept, Size: 14,5x10 cm

Add comment to this work Send picture of this work as e-postcard

(9.5 / 10)

 The artwork is sold.