Dušan POLAKOVIČ, Akademický maliar - Z vtáčej perspektívy (1997), Technique: lept, Size: 49x32 cm

Z vtáčej perspektívy

Dušan POLAKOVIČ, Akademický maliar (1997)

Technique: lept, Size: 49x32 cm

Add comment to this work Send picture of this work as e-postcard

(0 / 10)

 The artwork is sold.