Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka - Klobúk (2013), Technique: ručne kolorovaný lept, Size: 10x10 cm

Klobúk

Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka (2013)

Technique: ručne kolorovaný lept, Size: 10x10 cm

Add comment to this work Send picture of this work as e-postcard

(5.8 / 10)

 The artwork is sold.