Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka - Moravany (2012), Technique: ručne kolorovaný lept, Size: 12x15 cm

Moravany

Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka (2012)

Technique: ručne kolorovaný lept, Size: 12x15 cm

Add comment to this work Send picture of this work as e-postcard

(7.6 / 10)

 The artwork is sold.