Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka - Čo sa mi snaží povedať? (2012), Technique: ručne kolorovaný lept, Size: 15x10 cm

Čo sa mi snaží povedať?

Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka (2012)

Technique: ručne kolorovaný lept, Size: 15x10 cm

Add comment to this work Send picture of this work as e-postcard

(6 / 10)

 The artwork is sold.