Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka - Mamiko I (2012), Technique: ručne kolorovaný lept, Size: 40x30 cm

Mamiko I

Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka (2012)

Technique: ručne kolorovaný lept, Size: 40x30 cm

Add comment to this work Send picture of this work as e-postcard

(6.3 / 10)

 The artwork is sold.