Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka - Lótove dcéry- (2012), Technique: kolorovaný lept, Size: 29,5x29,5cm

Lótove dcéry-

Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka (2012)

Technique: kolorovaný lept, Size: 29,5x29,5cm

Add comment to this work Send picture of this work as e-postcard

(10 / 10)

 The artwork is sold.