Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka - Zátišie s Natáliou (2011), Technique: kolorovaný lept, Size: 29,5x29,5cm

Zátišie s Natáliou

Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka (2011)

Technique: kolorovaný lept, Size: 29,5x29,5cm

Add comment to this work Send picture of this work as e-postcard

(10 / 10)

 The artwork is sold.