Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka - Zastav chvíľa (2011), Technique: kolorovaný lept, Size: 30x30cm

Zastav chvíľa

Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka (2011)

Technique: kolorovaný lept, Size: 30x30cm

Add comment to this work Send picture of this work as e-postcard

(10 / 10)

 The artwork is sold.