Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka - Záhrada (2011), Technique: kolorovaný lept, Size: 31x29,5cm

Záhrada

Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka (2011)

Technique: kolorovaný lept, Size: 31x29,5cm

Add comment to this work Send picture of this work as e-postcard

(0 / 10)

 The artwork is sold.