Arpád PÁL - Za vernosť (2010), Technique: Kombinácia techník na hruškovom dreve, Size: 80x45 cm

Za vernosť

Arpád PÁL (2010)

Technique: Kombinácia techník na hruškovom dreve, Size: 80x45 cm

Add comment to this work Send picture of this work as e-postcard

(6.5 / 10)

 The artwork is sold.