Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka - Rebeka a vtáci (2011), Technique: ručne kolorovaný lept, Size: 15x10 cm

Rebeka a vtáci

Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka (2011)

Technique: ručne kolorovaný lept, Size: 15x10 cm

Add comment to this work Send picture of this work as e-postcard

(10 / 10)

 The artwork is sold.