Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka - ExLibris Marina Steppen (2011), Technique: ručne kolorovaný lept, Size: 14,8x10 cm

ExLibris Marina Steppen

Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka (2011)

Technique: ručne kolorovaný lept, Size: 14,8x10 cm

Add comment to this work Send picture of this work as e-postcard

(9.5 / 10)

 The artwork is sold.