Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka - Andersen - Snehová kráľovná (2011), Technique: ručne kolorovaný lept, Size: 20x15 cm

Andersen - Snehová kráľovná

Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka (2011)

Technique: ručne kolorovaný lept, Size: 20x15 cm

Add comment to this work Send picture of this work as e-postcard

(7 / 10)

 The artwork is sold.