Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka - Hravá (2011), Technique: ručne kolorovaný lept, Size: 14,8x10 cm

Hravá

Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka (2011)

Technique: ručne kolorovaný lept, Size: 14,8x10 cm

Add comment to this work Send picture of this work as e-postcard

(5.8 / 10)

 The artwork is sold.