Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka - ExLibris Marian Potrok (2011), Technique: ručne kolorovaný lept, Size: 12,8x9,8 cm

ExLibris Marian Potrok

Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka (2011)

Technique: ručne kolorovaný lept, Size: 12,8x9,8 cm

Add comment to this work Send picture of this work as e-postcard

(10 / 10)

 The artwork is sold.