Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka - Kvetoslava (2011), Technique: ručne kolorovaný lept, Size: 49,5x59,5 cm

Kvetoslava

Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka (2011)

Technique: ručne kolorovaný lept, Size: 49,5x59,5 cm

Add comment to this work Send picture of this work as e-postcard

(0 / 10)

 The artwork is sold.