Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka - Speváčka (2011), Technique: ručne kolorovaný lept, Size: 50x69,5 cm

Speváčka

Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka (2011)

Technique: ručne kolorovaný lept, Size: 50x69,5 cm

Add comment to this work Send picture of this work as e-postcard

(9 / 10)

 The artwork is sold.