Arpád PÁL - Za vernos (2011), Technique: kombinácia techník, Size: 55x40 cm

Za vernos

Arpád PÁL (2011)

Technique: kombinácia techník, Size: 55x40 cm

Add comment to this work Send picture of this work as e-postcard

(6.5 / 10)

 The artwork is sold.