Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka - Počúvanie duše (2010), Technique: Ručne kolorovaný lept, Size: 29,7x29,7 cm

Počúvanie duše

Katarína VAVROVÁ, Akademická maliarka (2010)

Technique: Ručne kolorovaný lept, Size: 29,7x29,7 cm

Add comment to this work Send picture of this work as e-postcard

(7.2 / 10)

 The artwork is sold.